Toimintasuunnitelma 2021

Haagan kansalliset seniorit ry 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 
1 Yleistä 
Haagan kansalliset seniorit ry on perustettu 21.11.1979, joten alkava vuosi on 
yhdistyksen 42. toimintavuosi. Yhdistyksen kokoontumispaikka Riistavuoren 
palvelukeskus ei mahdollisesti ole käytettävissämme Covid-19 pandemian vuoksi. 
Toimintamme v. 2021 tulee olemaan pienempimuotoista kuin viime vuonna. Hallitus 
yrittää etsiä uuden kokoontumispaikan jäsentilaisuuksiin ja kerhojen toimintaan. 
Tulemme noudattamaan THL:n ohjeita kokoontumisissamme ja panostamme 
jäsentemme hyvinvointiin tapaamisissamme mahdollisuuksiemme mukaan. Hallitus 
esittää, että vuonna 2021 kokoontuisimme jäsentilaisuuteen kerran kuukaudessa, 
aina erikseen ilmoitettavana päivänä. Kesäkaudella ei kokoonnuta. 

2 Järjestötoiminta 
2.1. Sääntömääräiset kokoukset 
Kevätkokous pidetään myöhemmin ilmoitettavassa paikassa 10.03.2021 ja 
syyskokous 20.10.2021. 
Yhdistyksellä on säännöissä määritellyt edustukset Helsingin kansallisen 
senioripiirin ja Kansallisen senioriliiton kokouksissa. 
2.2. Hallitus 
Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 6-10 kertaa. 
Järjestäytymiskokouksessa valitaan yhdistyksen toimihenkilöt. 
2.3. Jäsenmaksu 
Yhdistyksen syyskokouksessa 2020 vahvistetaan jäsenmaksun suuruus 
vuodelle 2021. 
2.4. Viemme yhdistyksessä Rohkeasti seniori-hanketta eteenpäin tulevien 
ohjeistuksien mukaan. 

3 Varsinainen toiminta 
3.1. Jäsentilaisuudet 
Jäsentilaisuuksissa kuullaan esitelmiä, alustuksia sekä käsitellään ajankohtaisia 
ikäihmisille tärkeitä asioita. 
3.2. Tapahtuma- ja juhlatilaisuudet 
Yhdistys osallistuu kulloinkin tarjolla oleviin tilaisuuksiin. 
3.3. Virkistystoiminta 
Retkiä, tutustumis- ja teatterimatkoja tehdään mahdollisuuksien mukaan eri 
kohteisiin koti- ja ulkomaille toimintakautena. Jäsenet voivat myös osallistua 
Kansallisen senioriliiton ja Helsingin kansallisen senioripiirin järjestämiin 
kotimaan ja ulkomaan matkoihin, joista ilmoitetaan piirin tiedotteissa, liiton 
lehdessä PATINA sekä yhdistyksen ja piirin verkkosivuilla. 
3.4. Muistikerho jatkaa toimintaansa kevät- ja syyskaudella. 
3.5. Kirjallisuuskerho jatkaa toimintaansa kevät- ja syyskaudella. 
3.6. Sotahistoriallinen kerho jatkaa toimintaansa kevät- ja syyskaudella. 
3.7. Lounaskerho kokoontuu mahdollisuuksien mukaan kevät- ja syyskaudella. 

4 Tiedotustoiminta 
4.1. Jäsentiedotteet 
Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan jäsenistölle kaksi kertaa vuodessa 
Haagan kansalliset seniorit ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
tammikuussa ja syyskuussa sähköpostitse. Saatavilla on myös paperinen 
jäsentiedote. Jäsentiedotteessa ilmoitetaan myös sääntömääräiset kevät- ja 
syyskokoukset. 
4.2. Kotisivut, Facebook, sähköposti 
Yhdistyksellä on internetissä kotisivut, jossa ilmoitetaan yhdistyksen 
tilaisuuksista. Viestimme myös Facebookin välityksellä ja sähköpostitse. 
4.3. PATINA on Kansallisen senioriliiton jäsenlehti. Liitolla on myös oma Facebooksivu. 
4.4. Jäsentilaisuudet 
Jäsentilaisuuksissa tiedotetaan tarkemmin tilaisuuksista, aikatauluista ym. 

5 Taloudellinen toiminta 
5.1. Jäsenmaksut 
Hallituksen esitys yhdistyksen jäsenmaksuksi on 25 €. Tukijäsenten 
jäsenmaksuksi esitetään 25 € ja oikeuskelpoisen yhteisön ja rekisteröidyn 
yhdistyksen tukimaksuksi 50 €. Senioriliiton jäsenmaksusta päättää liiton 
valtuusto. Jäsenmaksuun sisältyy jäsenlehti PATINA. 
Yhdistys vapauttaa jäsenmaksusta 90 vuotta täyttäneet jäsenensä, jotka ovat 
olleet yhdistyksen jäseninä vähintään 10 vuotta. Kunniajäsenet ovat vapaita 
jäsenmaksusta.  
5.2. Varainhankinta 
Toimintakauden aikana järjestetään arpajaisia. 
5.3. Avustukset 
Haemme Helsingin kaupungilta toiminta-avustusta jäsentiedottamisesta 
aiheutuviin kuluihin Helsingin eläkejärjestöt ry:n (HEJ) kautta. 
5.4. Talous 
Taloudellinen toiminta ilmenee tarkemmin talousarviosta. 

6 Muu toiminta 
6.1. Muistamiset 
Yhdistys lähettää 80, 85, 90 ja enemmän vuosia täyttäville jäsenilleen 
henkilökohtaisen onnittelukirjeen. Muut muistamiset hoidetaan tilanteen mukaan. 
6.2. Koulutus 
Yhdistyksen toiminnan tehostamiseksi ja toimihenkilöiden aktivoimiseksi 
osallistutaan mm. Kansallisen senioriliiton ja Helsingin kansallisen senioripiirin 
järjestämään koulutustoimintaan. 
6.3. Jäsenhankinta 
Tulemme edelleen panostamaan uusien jäsenten hankintaan. Rohkaisemme 
jäseniämme tuomaan senioriystävänsä mukaan toimintaamme. 

7 Lopuksi 
Hallitus toivoo jäsenistön runsaslukuista osallistumista yhdistyksen varsinaiseen 
toimintaan sekä aktiivisuutta toiminnan kehittämiseksi ja uusien jäsenten 
hankkimiseksi. 
Helsingissä 19.10.2020 
Hallitus