Toimintasuunnitelma 2023

 1 Yleistä

Haagan kansalliset seniorit ry on perustettu 21.11.1979, joten alkava vuosi on yhdistyksen 44. toimintavuosi. Yhdistyksen kokoontumispaikka on Riistavuoren seniorikeskus.

Yhdistys toimii Kansallisen senioriliitto ry:n sääntöjen mukaisesti tarkoituksenaan edistää ikääntyvien ja eläkeläisten sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä valvoa heidän oikeuksiaan liiton arvoja noudattaen.

2 Järjestötoiminta

2.1.  Sääntömääräiset kokoukset

Kevätkokous pidetään Riistavuoren seniorikeskuksen tiloissa 7.3.2023 ja syyskokous samassa paikassa 24.10.2023.

Yhdistyksellä on säännöissä määritellyt edustukset Helsingin kansallisen senioripiirin ja Kansallisen senioriliiton kokouksissa.

2.2.  Hallitus

Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 8-10 kertaa. Järjestäytymiskokouksessa valitaan yhdistyksen toimihenkilöt.

2.3.  Jäsenmaksu

Yhdistyksen syyskokouksessa 2022 vahvistetaan jäsenmaksun suuruus vuodelle 2023.

2.4.  Liittokokouskauden 2020-2023 teema Rohkeasti tulevaisuuteen on edelleen yhdistyksen ohjenuorana toimintavuonna 2023.

3 Varsinainen toiminta

3.1.  Jäsentilaisuudet

Hallitus esittää, että yhdistys kokoontuu jäsentilaisuuteen kerran kuukaudessa erikseen ilmoitettuna päivänä. Jäsentilaisuuksissa kuullaan esitelmiä, alustuksia sekä käsitellään ikäihmisille tärkeitä asioita.  

Kesäkaudella ei ole kokoontumisia.

3.2.  Virkistystoiminta

Retkiä, tutustumis- ja teatterimatkoja tehdään mahdollisuuksien mukaan eri kohteisiin. Jäsenten toivotaan osallistuvan Kansallisen senioriliiton ja Helsingin kansallisen senioripiirin järjestämiin kotimaan ja ulkomaan matkoihin, joista ilmoitetaan erikseen piirin tiedotteissa, liiton lehdessä PATINA sekä yhdistyksen ja piirin verkkosivuilla.

3.3.  Yhdistyksen kerhotoiminta

Kirjallisuuskerho jatkaa toimintaansa kevät- ja syyskaudella.

Lounaskerho jatkaa toimintaansa kevät- ja syyskaudella.

Muistikerho jatkaa toimintaansa kevät- ja syyskaudella.

Sotahistoriallinen kerho jatkaa toimintaansa kevät- ja syyskaudella.

Liikuntakerho jatkaa toimintaansa kevät- ja syyskaudella.

Pelikerho jatkaa toimintaansa kevät- ja syyskaudella.

4 Tiedotustoiminta

4.1.  Jäsentiedotteet

Yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan jäsenistölle kaksi kertaa vuodessa tammikuussa ja syyskuussa sähköpostitse. Saatavilla on myös paperinen jäsentiedote. Jäsentiedotteessa ilmoitetaan myös sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.                                                                                                                 

 4.2.  Kotisivut, Facebook, sähköposti, älypuhelinten sovellus

Yhdistyksellä on internetissä kotisivut, jossa ilmoitetaan yhdistyksen tilaisuuksista.  Viestimme myös Facebookin välityksellä ja sähköpostitse.              

Yhdistyksen  toiminnasta saa tietoja myös älypuhelimiin asennettavan Kansallinen senioriliitto ry - appplikaatiolla.                                                                                                

4.3.  PATINA on Kansallisen senioriliiton jäsenlehti. Liitolla on myös oma Facebook-sivu.

4.4.  Jäsentilaisuuksissa tiedotetaan tarkemmin tilaisuuksista, aikatauluista ym.

5 Taloudellinen toiminta

5.1.  Jäsenmaksut

Hallituksen esitys jäsenmaksuksi on 25 €. Tukijäsenten jäsenmaksuksi esitetään 50 € ja oikeuskelpoisen yhteisön ja rekisteröidyn yhdistyksen tukimaksuksi 50 €.  Senioriliiton jäsenmaksusta päättää liiton valtuusto. Jäsenmaksuun sisältyy jäsenlehti PATINA.

Yhdistys vapauttaa jäsenmaksusta 90 vuotta täyttäneet jäsenensä, jotka ovat olleet yhdistyksen jäseninä vähintään 10 vuotta. Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksusta. Kaikista jäsenistä tilitämme liitolle 15 € osuuden. 

5.2.  Varainhankinta

Toimintakauden aikana voidaan järjestää arpajaisia.

5.3.  Avustukset

Haemme Helsingin kaupungilta toiminta-avustusta jäsentiedottamisesta aiheutuviin kuluihin.

5.4.  Talous

 Taloudellinen toiminta ilmenee tarkemmin talousarviosta.

6 Muu toiminta

6.1.  Muistamiset

Yhdistys lähettää 80, 85, 90 ja enemmän vuosia täyttäville jäsenilleen henkilökohtaisen onnittelukirjeen. Muut muistamiset hoidetaan tilanteen mukaan.

6.2.  Koulutus

Yhdistyksen toiminnan tehostamiseksi ja toimihenkilöiden aktivoimiseksi osallistutaan mm Kansallisen senioriliiton ja Helsingin kansallisen senioripiirin järjestämään koulutustoimintaan.

6.3.  Jäsenhankinta

Tulemme edelleen panostamaan uusien jäsenten hankintaan. Rohkaisemme jäseniämme tuomaan senioriystävänsä mukaan toimintaamme.

7 Lopuksi

Hallitus toivoo jäsenistön runsaslukuista osallistumista yhdistyksen varsinaiseen toimintaan sekä aktiivisuutta toiminnan kehittämiseksi ja uusien jäsenten hankkimiseksi.

Helsingissä 10.10.2022

Hallitus